Információk

Miért válasszon minket?

 • Egyszerű parkolóhely foglalás, akár online akár telefonon

 • Mozgássérült parkolóval is rendelkezünk

 • Közeli parkolás a Liszt Ferenc repülőtér termináljához

 • Igényeknek megfelelő reptéri parkolási lehetőségek akár transzfer nélkül is, már 500 Ft / naptól.

 • Gyors ügyintézés és regisztráció

 • Udvarias, magas színvonalú kiszolgálás, transzfer szolgáltatás

 • Biztonságos, elkerített létesítmény

 • Kulturált, szép környezet

 • Pihenését, nyaralását nyugodtan töltheti, gépkocsijára biztonsági őrök vigyáznak.

 • Bőrönd súlyának ellenőrzése

 • Gépjármű külső-belső takarítás

A parkolás menete

Ön a parkolóhelyét lefoglalhatja a helyszínen, telefonon vagy online a www.terminalparkolo.hu weboldalon.

Miután a helyszínen a Terminál Parkoló területén (2220 Vecsés, Fő út 12.) gépjárművével leparkolt, irodánkban kollégáink segítségével kitöltik a parkolási lapot. Ezt a parkolási lapot a Szabad Parkoló üzemeltetője és a parkolást végző személy aláírja. A parkolást végző személy aláírásával tudomásul veszi és egyúttal elfogadja a Szabad Parkoló általános szerződési feltételit. Ezek után vehető igénybe  a parkolás és a transzfer.

A Terminál Parkoló általános szerződési feltételei

A szerződés területi hatálya: az itt rendezett szabályok a Terminál Parkoló céljára bekerített illetve a Terminál Parkoló által üzemeltetett vagy bérbe vett területen érvényes. 

A szerződés időbeli hatálya:

Jelen szerződés a parkolás megkezdésével a Terminál Parkoló és az ügyfelek (a gépjármű vezetője és utasai) között jön létre. A gépjármű szabadtéri fedett, zárt vagy VIP parkoltatásra, tárolásra, megőrzésre, repülőtéri transzfer lebonyolítására és az esetlegesen igényelt egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan az alábbi szabályok, feltételek szerint.

 • Forgalmi rend a Terminál Parkoló területén

 • Biztonságtechnikai intézkedések a Terminál Parkoló területén

 • Repülőtéri transzfer ügymenete

 • Szabad Parkoló díjszabása

 • Terminál Parkoló vegyes rendelkezése

Forgalmi rend a Terminál Parkoló területén

A Terminál Parkoló egész területén a KRESZ szabályai érvényesek. 

A megengedett legnagyobb sebesség 15 km / h.

A Terminál Parkoló területén a gépjárművek mozgását, leparkolását a Terminál Parkoló személyzete irányítja.

A gépjárművek lezárt állapotban mechanikus, és beépített elektronikus védelemmel ellátva tárolhatóak. A forgalmi rend a Terminál Parkoló kapujának elhagyásáig van érvényben.

Biztonságtechnikai intézkedések a Terminál Parkoló területén

A Terminál Parkoló történő behajtáskor az üzemeltető a jogszabályoknak és adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a parkolás igénybevételéhez szükséges igazolás, bizonyítás, és biztonsági célokra történő adatrögzítést végez.

 • Rögzíti a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokat (igény szerint)  

 • Rögzíti a gépjármű jelenlegi állapotát, mely aláírásra kerül a Terminál Parkoló üzemeltetője, illetve az ügyfél által. Az esetleges sérülésekről fénykép készül. (igény szerint)

 • A Terminál Parkolóban való parkolás megkezdésekor a Terminál Parkoló üzemeltetője felveszi az ügyfél személyes adatait a parkolólap kiállításához. A Terminál Parkoló üzemeltetője kizárólag a reptéri parkoló üzemeltetéséhez használja fel, és azokat a jogviszony megszűnése után 60 napig őrzi, majd megsemmisíti. 

 • Az aláírásokat, illetve fényképfelvételeket a Terminál Parkoló üzemeltetője kizárólag hatósági szerveknek, azok hivatalos dokumentált megkeresésére áll módjában kiadni. 

 • A Terminál Parkoló a parkolás megkezdésekor a Terminál Parkoló  üzemeltetője a fenti dokumentumok és adatrögzítés alapján parkoló lapot állít ki az ügyfél részére, mely tartalmazza az autó és az ügyfél adatait.

 • A Terminál Parkoló a parkolás befejeztével  az autó átvételére kizárólag a parkoló lapon szereplő, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult. 

 • A járművel történő kilépés során, amennyiben nyilvánvaló költség nem merül fel, úgy a jármű kulcsaival rendelkező, és a parkoló lapot felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek. A parkolólapot az ügyfél köteles megőrizni, és azt a parkolás befejeztével a személyzetnek, a portaszolgálatnak vagy az őrszolgálatnak átadni. Ennek hiányában, a forgalmi engedélyben szereplő személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak.

 • A parkolólap elvesztéséből származó károkért és esetleges többletköltségét a Terminál Parkoló üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. 

 • A Terminál Parkoló üzemeltetője nem vállal felelősséget a szabadtéri tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért és károkért.(jégkár, természeti katasztrófa, villámcsapás stb.)

 • Az autó mozgatásának jogát fenntartjuk, ezért annak kulcsát itt kell hagyni.

A Terminál Parkoló üzemeltetője gépjármű utas és csomagterében elhelyezett, vagy otthagyott vagyontárgyakat nincs jogában vizsgálnia, ezáltal azokról adat felvételezést nem készít, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt. A Terminál Parkoló üzemeltetője nem vállal felelősséget a gépjármű csomag és utasterében hagyott vagyontárgyakért, audit-videó, vagy telekommunikációs, navigációs és egyéb berendezésekért.  A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz, és robbanásveszélyes, valamint élő állat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, romlandó, mérgező, sugárzó és egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, melynek birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja felmerül, úgy a Terminál Parkoló üzemeltetője értesíti a hatóságot és továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el. Ennek megszegéséből keletkező esetleges károkért a Terminál Parkoló üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terheli.

A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén a Terminál Parkoló üzemeltetője által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfelet terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetőek a Terminál Parkoló üzemeltetőjére. 

A repülőtéri transzfer ügymenete

A Terminál Parkoló üzemeltetője az ügyfelek részére a parkoló és a Ferihegy 2A és 2B repülőtéri terminálok között az oda-vissza utazást (reptéri transzfert) saját kisbusszal biztosítja. A repülőtéri transzfer díját az összes parkoló típus tartalmazza. Amennyiben az ügyfél a transzfert nem kívánja igénybe venni, úgy az nem jár a díjak módosulásával.

A reptéri transzfer a parkolólap átvétele után vehető igénybe a kért terminálhoz. A visszautazás során a repülőgép leszállását és a csomagok átvételét követően a parkolólapon található telefonszámon kérjük jelezni az igényt a transzferre. A transzferszolgáltatást a Terminál Parkoló üzemeltetője igény szerint biztosítja. A Terminál Parkoló üzemeltetője vállalja, hogy az igény jelzését követően beérkezéskor 10 - 25 percen belül rendelkezésre áll, visszaérkezéskor pedig maximum 15 - 25 percen belül. A menetidő a Terminál Parkoló és a Liszt Ferenc repülőtér között kb. 5-7 perc, forgalomtól függően.

Az ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye. A Terminál Parkoló üzemeltetője minden tőle telhetőt elkövet, hogy a fent jelzett időn belül az utasok eljussanak a Liszt Ferenc repülőtérre, vagy a Terminál Parkolóhoz, azonban nem vállal felelősséget az esetleges műszaki, elkerülhetetlen forgalmi, vagy hatósági intézkedések során bekövetkezett esetleges késésekért. Kérjük, ezért úgy számoljon, a Terminál Parkolóba történő  megérkezéstől számított 30 percen belül, hogy nem kapkodva transzferrel a Liszt Ferenc repülőtérre szállítjuk.(A 30 perc elegendő a leparkolásra, a csomagok átrakására, a regisztrációra, az adatlapok kitöltésére, esetlegesen kávé - üdítő elfogyasztására, és az utazásra.) Késés esetén ha a parkoló személyzete tájékoztatva van előre, az utast akár 10 percen belül is a repülőtérre visszük.

A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.  A Terminál Parkoló személyzete segíti az ügyfelek biztonságos be és kiszállását, csomagjaik pakolását. A Terminál Parkoló üzemeltetője kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (Ittas, bódult személyek) 

Az ügyfelek utasként is vállalják a rájuk vonatkozó KRESZ szabályokat, és a kulturált utazás követelményeinek betartását. 

Díjszabás

A mindenkori díjszabás megtalálható a Terminál Parkoló honlapján. http://terminalparkolo.hu/arlista

Az ügyfél a parkolási díjat készpénzben fizeti meg. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a Terminál Parkolót a parkolási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet az autót visszatarthatja. A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket. Amennyiben a gépjárművet a Terminál Parkolóból parkolólapot felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja. A Terminál Parkoló személyzete a járművezetőt felhívja a személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására. Amennyiben a járművezető, és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább 2 tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratban foglalt meghatalmazás eredeti példányáénak átadása is kötelező. Kétség esetén a Terminál Parkoló üzemeltetője jogosult hatósági intézkedést kérni, mely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.  A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett igény érvényesítése a Terminál Parkoló üzemeltetőjével szemben kizárt. 

Vegyes rendelkezések

A Terminál Parkoló üzemeltetőjének kötelezettsége

 • a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabad vagy zárt, őrzött parkolóban tárolja.

 • a gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban, a kulcsokkal rendelkező és parkolólapot felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja. 

 • A Terminál Parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és a transzferügymenet szerint Liszt Ferenc repülőtér Ferihegy 2A, Ferihegy 2B terminálokhoz repülőtéri transzferszolgáltatást nyújt.

 • Az ügyfél a Terminál Parkoló üzemeltetője szerint a díjak megfizetésére és parkolólap megőrzésére, valamint a Szabad Parkoló parkolási szabályainak betartására köteles.

 • A Terminál Parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére jelen szabályzat betartásán túl nem tud teljes körű befolyást gyakorolni.

 • A Terminál Parkoló üzemeltetője a fent említett szabályokat betartja és betartatja, ezen túl nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogtalanul tartózkodik a Terminál Parkoló területén.

 • A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a polgári törvénykönyv és a végrehajtásra kiadott jogszabályok, és a Terminál Parkolót üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok, és hatósági előírások ide vonatkoztatható rendelkezései az irányadóak.

 • A parkolási feltételek elfogadásával engedélyezem, hogy részemre Go! Store kártyát állítsanak ki nevem és email címem felhasználásával, a Go! Store oldalára beregisztráljanak, mellyel a Go! Store elfogadóhelyeken vásárolni, megtakarítani, és gyűjteni tudok.

 • Amennyiben fedett vagy zárt foglalása van tűzvédelmi okokból az autókulcs leadása kötelező, melyet rendőrségi riasztóval ellátott széfünkben tároljuk!